/si/s/svs-veterina.si/2015-10-05_6725559_10/Sestanek_vodij_pogajalskih_skupin_in_KO_stavkovnih_odborov_pri_ministru_za_NZJU_dr_Virantu_SVS/