/si/s/svs-veterina.si/2015-10-05_6725559_9/Usklajen_predlog_zakona_o_nacinu_izplacila_razlike_v_placi_zaradi_odprave_3_4_nesorazmerij_15_11_2013_SVS/